Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. FL A
I. FL B
I. MAS
I. ZA
I. ZL
II. FL
II. MAS
II. ZA
II. ZL
III. FL A
III. FL B
III. MAS
III. ZA
III. ZL
IV. FL
IV. MAS
IV. ZA
IV. ZL

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica
    Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
  • +421484724311

Fotogaléria