Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení uchádzači/čky a zákonní zástupcovia ucháča/čky,

žiadame Vás o vyplnenie všetkých povinných polí na elektronickej prihláške.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: